Adviseurs positief over provisieverbod

Hoewel het provisieverbod dat in 2013 werd ingevoerd tot een inkomstendaling heeft geleid, staan adviseurs die zijn aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) er in meerderheid positief tegenover.

Dit blijkt uit een onderzoek door de SEH dat werd uitgevoerd in de opmaat naar het SEH congres 'Het nieuwe normaal’ dat woensdag 15 juni wordt gehouden.

Maar liefst 55% van de Erkend adviseurs ziet sinds het provisieverbod een inkomstendaling in de vergoeding voor een hypotheekadviestraject; bij 32% is die teruggang meer dan 10%. Slechts een klein deel van de adviseurs (10%) geeft aan dat hun inkomsten juist zijn toegenomen, sinds er een verbod geldt op provisie als beloningsvorm voor advies en bemiddeling rond financiële producten, zoals hypotheken.

Foute Prikkel

In 2013 werd het provisieverbod ingevoerd omdat bleek dat het voorkwam dat financieel adviseurs producten van bepaalde aanbieders verkochten die meer geld in het laatje brachten. Door deze prikkel werd niet altijd in het belang van de klant geadviseerd.

Deze manier van adviseren heeft bijgedragen aan een aantal financiële affaires, zoals de aandelenlease- en woekerpolisaffaire, aldus de AFM, waardoor is besloten om provisie voor bepaalde financiële producten helemaal te verbieden. Voor deze producten mag de adviseur/bemiddelaar geen provisie meer van de aanbieder ontvangen. De adviseur/bemiddelaar wordt voor zijn werkzaamheden rechtstreeks betaald door de klant.

Ondanks het inkomenseffect noemt ruim 30% van de Erkend adviseurs het provisieverbod 'een uitstekende maatregel’. Voor 40% kent het verbod op de beloningsvorm provisie meer voordelen dan nadelen. Andersom zegt 23% juist meer nadelen dan voordelen te ondervinden. Een kleine minderheid (4%) van de Erkend adviseurs zou de ‘slechte maatregel’ het liefst willen terugdraaien. In 2017 staat een politieke evaluatie van het provisieverbod op de agenda.

Gemiddelde adviesprijs

Gemiddeld ontvangt een Erkend adviseur momenteel €2.145 voor een hypotheekadvies. Een bedrag dat vrijwel overeenkomt met de gemiddelde adviesprijs die toezichthouder AFM eerder vaststelde in de Marktmonitor 2014, namelijk € 2.167. Wel is een hypotheekadvies voor een starter gemiddeld goedkoper (€ 1.933) dan een meer complex hypotheekdossier voor een ondernemer (€2.433).

Bijna de helft (43%) van de Erkend adviseurs verwacht de komende jaren een stabilisering van het hypotheekadviestarief. Echter, vier op de tien voorziet een daling tussen 1% en 25%. En 9% denkt dat die daling nog forser dan 25% zal uitvallen. Een even grote groep denkt daarentegen dat de vergoeding voor hypotheekadvies de komende jaren licht zal toenemen.

Bron: DFT