Vista Hypotheken introduceert de ‘Energielabel-A rentekorting

Vista Hypotheken introduceert de ‘Energielabel-A rentekorting’ (nieuwbouw + bestaande bouw), wijzigt de geldigheid van de offerte (nieuwbouw) en laat de bereidstellingsprovisie vallen.

Financiert de klant een nieuwbouwwoning of een bestaande woning met een energielabel A? Dan krijgt deze vanaf heden een rentekorting. Dit geldt ook voor oversluiters waarbij de woning een energielabel A heeft.

Samengevat

  • Ingangsdatum: nieuwe aanvragen vanaf maandag 15 oktober 2018.
  • Rentekorting geldt voor alle nieuwbouwwoningen (deze hebben standaard energielabel A).
  • Rentekorting geldt voor alle bestaande woningen met een (voorlopig) energielabel A. Ook externe oversluiters waarvan de woning een energielabel A heeft komen in aanmerking. Vrijwel alle woningen vanaf bouwjaar 2006 hebben een (voorlopig) energielabel A.
  • Rentekorting gedurende de 1e rentevaste periode en voor alle leningvormen behalve de overbruggingslening. Bij openbreken rentecontract vervalt de korting.
  • Klant hoeft geen extra dossierstukken aan te leveren.
  • In HDN is het vullen van een energielabel verplicht. Nieuwbouw heeft standaard een zuinig A-label. Bestaande woningen: Op www.ep-online.nl en www.energielabel.nl kun je snel zien welk (voorlopig) label de woning heeft. Ook in het taxatierapport staat het (voorlopige) energielabel vermeld. Vul dus altijd het juiste energielabel in.
  • Aankoop bestaande bouw + externe oversluiters: uiterlijk 3 maanden na passeren dient het voorlopige label omgezet te zijn in een definitief label.

Wijziging geldigheid offerte vanaf 15 oktober 2018

  • Voor nieuwbouwwoningen wordt geldigheid offerte 3 + 9 maanden zonder bereidstellingsprovisie. Laagste van datum offerte en datum offerte + 3 maanden (vastklikken na 3 maanden).
  • Voor bestaande woningen blijft geldigheid offerte 3 + 3 maanden maar zonder bereidstellingsprovisie. Laagste van datum offerte en datum offerte + 3 maanden (vastklikken na 3 maanden).

Meer info?

Op de website www.vistahypotheken.nl staat -zonder inlogcode- de volledige hypothekengids (versie oktober 2018) met daarin alle acceptatiecriteria en voorwaarden.