Inbouw Taf Inkomensbeschermer in Finix

Gegarandeerd inkomen als verzekerde in de WIA terechtkomt
Afgelopen jaar stroomden er meer dan 40.000 werknemers in de WIA. Zij verliezen in de meeste gevallen 30% van hun inkomen, in het ergste geval zakt het inkomen zelfs tot ver onder het minimumloon. Met de TAF Inkomensbeschermer wordt voorkomen dat mensen in de financiële problemen raken als zij langdurig arbeidsongeschikt raken. Deze verzekering vult het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid aan tot het verzekerd maandinkomen dat vooraf is bepaald.

Snel en eenvoudig een passend AOV advies
U neemt de scenario’s van inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid mee in uw hypotheekadvies, maar in de praktijk blijkt de vertaling naar een passende productoplossing lastig. Herkent u dat? Met de TAF Inkomensbeschermer komt u op een snelle en eenvoudige manier tot een passend AOV advies. Het enige dat u samen met uw klant bepaalt, is het benodigde inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Als de verzekerde vervolgens in de WIA terechtkomt, vult de verzekering het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid aan tot dit verzekerd maandinkomen. Ongeacht welk scenario van arbeidsongeschikt van toepassing is.

TAF Inkomensbeschermer in het kort
U bepaalt samen met uw klant het verzekerd maandinkomen bij arbeidsongeschiktheid, dat ligt tussen de 70 en 90 procent van het inkomen (met een maximum van € 80.000,- per jaar). De TAF Inkomensbeschermer keert uit als de verzekerde een WIA uitkering ontvangt die lager ligt dan het verzekerd maandinkomen. Het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid wordt aangevuld tot dit bedrag.