Risicoanalyse

finsave-responsive-750x328.png

Risicoanalyse

Een risicoanalyse is eenvoudig uitgelegd een overzicht van mogelijke risico's die het financieel resultaat kunnen beïnvloeden. Er staat in beschreven welke risico's zich voor kunnen doen en de consequenties die het met zich mee brengt. Tevens staat beschreven welke maatregelen genomen kunnen worden tegen dergelijke risico's. Er kunnen zich altijd onverwachte scenario's voordoen, waar u niet op gerekend heeft. Denk meer eens aan arbeidsongeschiktheid, plotseling overlijden of onvrijwillige werkloosheid.

Tekorten oplossen

Indien uit de analyse van een scenario een bepaald tekort blijkt, dan kunt u via de Finix Adviesplanner ook dit tekort zichtbaar oplossen. Tekorten kunnen zowel op basis van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) worden getoond als op basis van het Netto Besteedbaar Inkomen (NBI). De oplossing van eventuele tekorten kunnen vervolgens worden opgelost door middel van het bepalen van de contante waarde van de maandelijkse tekorten. Tevens bestaat de mogelijkheid om het tekort direct op te lossen middels de keuze van een verzekeringsoplossing (eventueel in combinatie met eigen geld). De oplossing van het tekort wordt vervolgens overzichtelijk weergegeven in het betreffende scenario. De aanwezige risico- en lifecycle scenario’s betreffen: Lang leven, Arbeidsongeschiktheid, Werkloosheid en Overlijden.

Finix Adviesplanner

Met de Finix AdviesPlanner kunt u een analyse maken van de diverse scenario’s zoals hierboven benoemd. Onze Finix adviesplanner helpt hierbij en ondersteunt bij het inventariseren en beheersen van eventuele risico's. Zo heeft u op financieel gebied meer zekerheid en voorkomt u onnodige extra risico's door het gebruik van de Finix adviesplanner.

De voordelen van de Finix Adviesplanner

  •  Makkelijk in gebruik
  •  Overzichtelijk en doelgericht
  •  Bewustwording van financiële risico's
  •  Financieel voordeel

Risico's herkennen

Indien financiële risico's op tijd herkend worden, kunnen deze beheert en tegen geringe kosten voorkomen worden. Nieuwe risico's kunnen zich aandienen, waardoor altijd gelet moet worden op de toekomst. Deze kunnen worden ingekaderd door middel van de ingebouwde risicoanalyse binnen de Finix Adviesplanner. 

Maand GRATIS proberen? Vraag de Demo aan